• Category : Paslaugos

 

Įrengiant pamatus daugiabučių  pastatams taikoma spraustinių polių „kalimo“ technologija arba įrengiami gręžtiniai pamatai.

Spraustiniai poliai

Spraustinius polius galima įrengti bet kokiame grunte. Taikant spraustinių polių pamatų įrengimo metodą, specialia technika į žemę suvibruojamas 3-12 m (kartais net 19 m) ilgio vamzdis uždaru galu. Sukalus jį iki reikiamo gylio, į vamzdį dedamas armatūros karkasas ir užpildomas betonu, o pats vamzdis vėliau ištraukiamas.

  1. vamzdžio kalimas
  2. armatūros karkaso pastatymas
  3. betono užpylimas
  4. vamzdžio ištraukimas

 

Toks pamatų įrengimas yra spartus ir ekonomiškas (per dieną galima įrengti apie 50 polių), tačiau spraustinių pamatų negalima įrengti, kai pernelyg arti yra statinių, pastatytų ant seklių pamatų. Tokiu atveju rekomenduojami gręžtiniai pamatai.

Gręžtiniai poliai

Gręžtiniai poliai, priklausomai nuo diametro, gali atlaikyti labai dideles apkrovas yra patvarūs ir greitai įrengiami ‒ žemėje išgręžiama skylė, įleidžiamas armatūros karkasas ir užpilamas betonas.

 

Pagal pateiktą techninį projektą UAB „Polista“ užsakovo pageidavimu parengs darbo projektą ir pagal jį atliks numatytus pamatų įrengimo darbus. Norėdami gauti mūsų komercinį pasiūlymą, turite pateikti šiuos dokumentus:

  • Pastato architektūrinį-techninį projektą.
  • Sklypo gen. planą, kuriame būtų aiškiai pažymėta absoliutinio nulio altitudė.
  • Sklypo inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą.